Environment, Spirtuality

De twee kanten van 2022

Wat inspireert je?

Het jaar 2022 heeft een 6 trilling (2+0+2+2 = 6). Het getal 6 resoneert met de planeet Mars, de God van de oorlog en heeft een vurige energie met sterke driften en impulsen. De wilskracht van het getal 6 is sterk en gericht op het ontdekken en neerzetten van de eigen passie. Omdat het getal 6 sterke idealen heeft, kan het ook te maken krijgen met teleurstellingen als doelen niet worden behaald, hetgeen kan leiden tot onvrede.

Binnen de tarot behoort het getal 6 bij ‘De Geliefden’, die de nadruk legt op harmonie binnen relaties, zowel liefdesrelaties als vriendschappelijke, maar ook zakelijke relaties. Waar sommige relaties in harmonie gebracht zullen gaan worden, zullen andere los gelaten gaan worden. Bij deze kaart hoort nadrukkelijke de keuze, waardoor je dit jaar de behoefte kunt voelen een belangrijke levenskeuze te maken. Kies je in het leven voor veiligheid en comfort of kies je voor het vervullen van je hartenwens? Durf je te luisteren naar de verlangens en wensen van je hart?

Leven en dood

Het getal 22 (de laatste getallen van het jaar) gaan over de kwestie leven en dood. Dit jaar krijgen we sterk te maken met leven en dood, je kan dit zien als geboorte of wegvallen van mensen of dingen. In een wereld van dualiteit (getal 2) is de dood altijd onderdeel van het leven en dit jaar zal dit uitdrukkelijk naar voren komen. Het is dit jaar extra verstandig je lichaam gezond en sterk te houden of maken en een vitaal leven te leven. 

In 2022 maken veel mensen de keuze hun zielenreis te beëindigen en hun fysieke lichaam te verlaten. Dit is een keuze die zij op zielniveau zelf maken, een keuze waarover men geen oordeel kan hebben. Er  komt ook nieuw leven, kinderen die geboren worden onder een nieuwe liefdevolle kosmische energie. Er wordt een generatie kinderen geboren die het nieuwe bewustzijn gaat leven, en voor hen wordt de weg vrij gemaakt.

Leven en dood kan je ook bekijken als dingen waar je passie voor voelt en blijdschap bij ervaart, of juist het tegenovergestelde. Je zal merken dat dingen die je inspireren en waar je warm voor loopt veel makkelijker gaan stromen en van de grond komen. Terwijl zaken die je geen liefde en energie geven afsterven. Het zal in 2022 lastig worden dingen in stand te houden die je niet meer interesseren. Als je het vuur niet meer voelt zal het gedwongen in stand houden je heel veel energie gaan kosten. Het zal ten koste gaan van je lichaam en je psyche en dit zal zich daar ook uiten.

Het persoonlijk en collectief onderbewuste

Het getal 2 resoneert in de tarot met ‘De Hogepriesteres’, de heerseres over ons persoonlijk en collectief onderbewuste. Zij heeft een zeer neutrale waarneming, wat je onbewust hebt gelaten zal zij naar de oppervlakte brengen. Iedereen zal uiteindelijk de resultaten ervaren van eigen denken en handelen. Jouw onderbewuste zal zich spiegelen in jouw leven, wat betekent dat dit jaar uiterst positief of negatief beleefd zal gaan worden. Heb je veel oud zeer, patronen en overtuigingen losgelaten, dan zal dit jaar veel vooruitgang kennen. Heb je je gevoel langdurig ontkend of je oud zeer weggestopt, dan zal je dit in 2022 zeker in je leven gaan ervaren. Je plukt de vruchten van wat je gezaaid hebt. 

Dit werkt ook zo in het menselijk collectief, de maatschappelijke kwesties die ons allemaal aan gaan. Dat wat begraven is, zal De Hogepriesteres naar het licht brengen, bewust maken. Dit jaar zal een aantal grote verrassingen brengen. Dat wat verborgen is, zal zichtbaar worden.  

Een dualistisch jaar

2022 heeft twee kanten, net als Jing en Jang twee zijden van het leven zijn. Neptunus heerst over het getal 2, een buitengewoon interessante maar ongrijpbare planeet. Sommige dingen gaan aanvoelen als totaal onbegrijpelijk, het zal geen aansluiting meer bij je vinden. Als mensen of omstandigheden je niet meer voeden, dan verdwijnen ze uit je leven. 2022 zal scheiding brengen en ook samen brengen. Deze tegenstrijdigheid kan lastig zijn, het zal van ons vragen de moed te hebben los te laten wat niet meer past en tegelijkertijd vertrouwen te hebben dat nieuwe verbindingen ontstaan en situaties zich aandienen. 

Laat je niet gek maken door Neptunus. Als we de twijfel en verwarring van Neptunus willen voorkomen, zal dualisme overstegen moeten worden. Het vinden van de middenweg is erg belangrijk dit jaar. De middenweg kun je vinden door in jezelf aanwezig te zijn, jezelf stevig te verankeren in je lichaam. Neptunus is vluchtig en wazig, aarden is uitermate belangrijk dit jaar. Als je luistert naar je intuïtie zal je uitkomen waar je hoort te zijn, met de mensen en omstandigheden die je nodig hebt.

Omdat dit jaar twee kanten heeft, zal er in de wereld een duidelijke scheiding gaan ontstaan. De negatieve zijde is die waar men blijft vasthouden aan het oude en meer gaat nadenken, twijfelen en ongemak ervaren. Omdat het getal 2 van nature ongegrond is, zullen deze mensen verwarring en besluitloosheid ervaren, hun hoofden zullen overuren gaan draaien met alle gevolgen van dien. Iemand die de neutrale staat moeilijk kan vinden gaat meer extremen in emoties en lichaam ervaren, ups en downs in energie tot geestelijke onstabiliteit of extreem gedrag. Ga de natuur in als je last krijgt van overprikkeling, vermoeidheid of andere stress gerelateerde klachten.

De positieve zijde is de kracht van magie, de sprankelende flow om mee te stromen met je creativiteit, lichamelijke beweging, muziek of een andere passie. Gebruik je fantasie en je manifestatiekracht. In 2022 is jouw focus bepalend voor wat je gaat ervaren. In 2021 was de individualiteit sterker aanwezig, we waren op onszelf gericht. Dit jaar gaan we meer samen doen, onverwachte vruchtbare samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. We zullen de middenweg gaan vinden, in harmonie samen bouwen aan gemeenschap en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dit jaar om aanwezig te zijn in het nu-moment.

De twee kanten van magie

Omdat dat wat verborgen is zichtbaar wordt in 2022 zullen de twee kanten van magie een grote rol gaan spelen dit jaar. Enerzijds komt er meer interesse in occulte en spirituele zaken, zelfs van mensen waarvan je dit wellicht niet had verwacht. Anderzijds zal er meer inzicht komen in de rol van de zwarte magie, een onderwerp dat langdurig weggestopt is geweest in ons collectieve onderbewuste. Zwarte magie geeft mensen vaak de kriebels, dat is iets waar we niet mee bezig willen zijn. Echter in deze wereld zijn media manipulatie, de verdraaiing van waarheden en programmering van onze geesten allemaal vormen van zwarte magie. De meeste mensen voelen deze beïnvloeding niet of willen dit niet geloven. 

Als men op dit punt onbewust blijft, dan is de geest zeer makkelijk te beïnvloeden. Als je echter durft te kijken, echt te kijken, als je echt achter de dingen voelt, zal je merken dat er iets niet klopt. Dit jaar neemt de intuïtie toe, in onze onderbuik voelen we dat zaken niet gebaseerd zijn op liefde en waarheid. Meer en meer zal men gaan voelen en in twijfel trekken. Wat is waarheid? Wat voelt waar voor mij?

Overstijgen van tegenstellingen

Dit jaar brengt ons een prachtige les, leren waarnemen zonder oordelen. Het is makkelijk oordelen te vormen over alles wat nu wereldwijd plaats vindt. Het oordeel zal je verschuiven naar een zijde van de dualiteit, deze keuze zal disbalans brengen. Als je de oordelen laat varen zal je het rustige midden vinden. Geen goed of fout, geen voor of tegen, maar simpelweg zijn. In deze staat komen de antwoorden en inspiratie vanzelf, je hoeft er amper wat voor te doen.

Als je bereid bent je angsten los te laten en je over te geven aan je innerlijke wijsheid zal je gelijkgestemde mensen vinden. Vanuit dit soort samenwerkingen ontstaan nieuwe initiatieven, krijg je inspiratie en kun je je magie gaan neerzetten in de wereld.

Liefs van mij.

Barbara Postema – Regressie therapeut & Numerologe (Heilige Geometrie)

Heb je interesse om meer te leren over de unieke blauwdruk van jouw ziel door middel van Numerologie van het pentagram? Volg dan Barbara’s introductie les:

Sign up for our
newsletter

This way, you’ll be the first one to be informed on our upcoming class schedule, special offers and events. Additionally, you will receive extra features from our teachers. Thank you for joining this collective journey of empowerment.

    Join the mailing list

    This way, you’ll be the first one to be informed on our upcoming class schedule, special offers and events. Additionally, you will receive extra features from our teachers. Thank you for joining this collective journey of empowerment.